Uddannet Skuespiller

En 3-årig professionel skuespilleruddannelse

OM UDDANNELSEN

Vores 3-årig uddannelse er for dig, som ønsker at arbejde som professionel skuespiller inden for film og teater.

Gennem de 3 år udvikler uddannelsen systematisk elevens talent og evner og opbygger bevidsthed om karriereopbygning. Vores mål er at eleverne opnår en større scenetilstedeværelse samt troværdighed og dybde i de karakterer de skaber.

Eleverne tilbydes undervisning i følgende fag: kamerateknik, improvisation, dans, fysisk teater, stage fight og stuntarbejde, auditiontræning, stemmetræning, sang, musik- og kabaretteater, tekstforståelse, tale og personlig coaching. Alle undervisere på skolen er aktive i branchen og kan bl.a. tale til eleverne som en erfaren fagperson såvel som underviser.

KFTS’ undervisningsperspektiv omfatter at eleverne ikke udelukkende bør fokusere på 1 ud af de 4 primære skuespilteorier, men derimod bør introduceres for dem alle. Vi mener, at vi som skuespillerskole skal vi give vores elever så mange værktøjer som muligt med i deres værktøjskasse. Efter endt uddannelse kan eleven selv sortere i hvilke værktøjer, der virker for dem og således hjælpe til at skabe et forfinet autentisk og personligt udtryk.

Selvom uddannelsen er på 3 år, er der mulighed for kun at deltage i det første år og stadig modtage et diplom for den 1-årige periode. Dette tilbydes for at eleverne kan mærke virkeligheden af ​​det arbejde der kræves af en skuespiller. Hvis eleven erfarer, at en karriere som skuespiller alligevel ikke er det rigtige, kan de således forlade skolen med en masse nye værktøjer og personlig ballast som kan være nyttigt i mange forskellige aspekter af deres videre liv.

COACHING

Vores unikke Life Coaching program er en integreret del af undervisningen over alle 3 år. Og vores kombination af præstationstræning og Life Coaching er en særdeles innovativ tilgang til skuespillertræning. Det er dét, som gør det muligt at opnå større kunstneriske og personlige fremskridt, og hermed få mest muligt ud af uddannelsen.

Coachingen varetages af erfarne og akkrediterede coaches tilknyttet KFTS.

EVALUERING

Evaluering af både eleven (af skolen) og skolen (af eleverne), er en integreret del af KFTS-processen.

De studerende opfordres til at sætte deres egne erfaringer og praksis i centrum af sine studie, og efter hvert modul giver hver lærer en vurdering af studerende og i hvilken grad de har opnået eller ikke opnået læringsudbyttet. På den måde blander eleven faget med den objektive viden.

Bedømmelsesmetoderne omfatter oplæg, praksis, workshops, forskningsprojekter, traditionelle essays, en afhandling og professionelt praktikarbejde, som vurderes af fagfolk, der arbejder i branchen.

I slutningen af hvert år inviteres eleverne til at give feedback på skolens drift med hensyn til kvaliteten af dens moduler og undervisning, praktisk skolegang og administration.

DET FØRSTE ÅR

Det første år er opdelt i 7 moduler, fordelt på 2 semestre. De giver eleven en bred indsigt i faget samt i et potentielt liv som skuespiller. Fokus her er på udvikling af en stærk krop, stemme og selvforståelse.

Det første år er inspirerende og kompromisløst. Fra klassepræsentationer og det non-stop 6 timers show, som er et årligt show ifm. Kulturnatten, til en showcase præsentation på CPH STAGE. Der vil også være kortere praktikophold i teatre, og i organisationer inden for film- og teaterverdenen.

Moduler:

 • Dans, krop og bevægelse
 • Stage fight/stuntarbejde, klovneri og kabaret
 • Stemme-, sang- og tekstforståelse
 • Modern Acting, til på scenen og foran kameraet
 • Kreativitet og planlægning
 • Life Coaching
 • Teater- og filmhistorie

Coachingprocessen er centreret omkring eleven som individ, samt som en del af en større gruppe. Det giver en mulighed for at se fremad, giver øvelse i selvbevidsthed samt blive bevidst om ens eget potentiale.

DET ANDET ÅR

Andet år består af 5 moduler og giver en dybere og grundigere blotlægning af skuespil i både film og teater. Eleverne dykker ned i de græske klassikere, Shakespeare, postdramatisk teater samt moderne europæisk og dansk drama. Stemmen, kroppen og andre tekniske færdigheder bringes i harmoni, og den kreative tilgang til tekst og rolle udvikles yderligere.

I den sidste del af året er der 2 afsluttende produktioner, en film og en teaterproduktion. Begge produktioner er åbne for offentligheden, industrien og pressen. Censorer fra filmmiljøet og teaterbranchen vil være blandt publikum til begge produktioner og give individuelle karakterer. Karaktererne gives i henhold til den danske 7-trins-skala.

På andet år lægges der stor vægt på produktionen. Det betyder at eleverne vil få kendskab til hele processen; hvordan årets forestillinger udvælges, øves, produceres og i sidste ende opføres.

Moduler:

 • Klassisk teater
 • Moderne teater og film
 • Udvidet dans, krop og bevægelse
 • Bag kulisserne: kursus i skrive-, lys- og lydteknik
 • Teater- og filmhistorie

Coachingen bliver mere specifik og tilpasses den individuelle elevs behov, gennem jævnlige samtaler og diskussioner, hvilket styrker den personlige tilknytning til selvet, tilknytningen til gruppen og tilknytningen til skuespillerfaget.

DET TREDJE ÅR

Det sidste år består af 6 moduler, som fokuserer på at kanalisere elevernes naturlige kunstneriske kvalitet mod den bedst mulige karriere. En karriere, hvor de kan være selvsikre, oplyste, og hvor de, når de er færdiguddannede, er en veluddannet skuespiller, som er klar til at træde ind i de mest krævende roller både i teater og film. Alle elementerne er kombineret og komplimenterer hinanden; Elevernes færdigheder, passion og deres sans for forretning. De modtager detaljeret træning i, hvordan man søger finansiering og ressourcer til selvstændige projekter, samt i hvordan man networker.

I disse sidste 2 semestre vil eleverne deltage i en afsluttende filmproduktion og afsluttende teaterproduktion, som begge er åbne for offentligheden, industrien og pressen. Censorer fra filmbranchen og teaterbranchen vil være blandt publikum til begge produktioner og bedømme eleverne individuelt.

Karakterer gives i overensstemmelse med den danske 7-trins-skala.

Afsluttende afholdes der diplomuddeling og galla.

Moduler:

 • Skuespillerens eget arbejde
 • Afsluttende filmproduktion
 • Afsluttende teaterproduktion
 • Aflevering i teater- og filmhistorie
 • Netværk, økonomi og karriere

Coachingen på det sidste år er baseret på den individuelle elev. De mødes med skolens undervisere, som rådgiver og samarbejder med eleven om fremtidige muligheder inden for film og teater.

PRISER OG DET PRAKTISKE

Det praktisk
Skoleåret løber fra september til primo juni, med undervisning i dagtimerne på hverdage.
Der undervises primært på dansk, men der vil også være engelsktalende undervisere.

Faciliteter
Vores faciliteter inkluderer flere studier, redigeringssuite, en café og ‘Black Stage’ som er vores eget fuldt funktionelt teater, mm.
Vi er beliggende i hjertet af det pulserende Nørrebro, få hundrede meter fra Metrostation.
Skolen har en stærk tilknytning til den danske og internationale film- og teaterbranche og bruger i visse tilfælde også faciliteter uden for huset.

Varighed og omkostninger
En undervisningsdag foregår typisk fra kl. 10.00-15.00 med et gennemsnit på 20 timers undervisning om ugen.
Der forekommer dog situationer hvor der er undervisning og forestillinger uden for dette tidsrum.

Pris for et skoleår: DKK 54.900,- som kan betales enten samlet eller i rater.

Vigtig information for ikke EU-borgere: Den danske stat har skærpet reglerne for ikke-EU-borgere, således at vi som en privat uddannelsesinstitution ikke kan hjælpe med at opnå tilladelse til at opholde sig i Danmark under uddannelse.

Hvordan ansøger man?
For at komme i betragtning til en plads på en af skolens uddannelser,  skal man enten deltage i en af vores fysiske auditions, eller man kan lave en såkaldt “recorded audition” hvor man modtager instruktioner om at producere materiale som skolen kan vurdere en udefra.
Vi anbefaler vores fysiske audition, da det også giver eleven et indtryk af skolen, men skolen personale er godt trænet i at vurdere optagede auditions.

Klik på boksen “Ansøg nu” for at tilmelde dig og se datoer og muligheder.
Der er et gebyr på DKK 300,- for at deltage i audition (også for optaget audition)