Skolens historie

fra 1995 til i dag

Skolens historie

Skolen blev grundlagt i 1995 og hed oprindeligt ‘Holberg Teaterskole’, efter dens beliggenhed på Holbergsgade. Den blev grundlagt af den russiske skuespiller Galina Brenaa, som var specialiseret i Stanislavskij’s principper og byggede skolen op herefter. Gennem årene voksede skolen både i størrelse og ry, hvilket har resulteret i både national og international interesse. I 2010 flyttede skolen til Hørsholmsgade på Nørrebro og huser nu både danske og udenlandske elever.

Fra år 1999 og frem til 2013 var Carl van Webber skoleleder. Han lagde grundstenen til skolen som vi kender den i dag.
I 2013 blev han afløst af Stuart Lynch, som var kunstnerisk leder (2013-2023). Med ham startede et helt ny kapitel. Han reformerede pensum for at modernisere skolen. Bl.a. blev der tilføjet et Life Coaching program, som er yderst unikt for skolen. For at afspejle den store forandring, blev skolen omdøbt til KFTS – Københavns Film & Teaterskole. Den nye tilgang, som fokuserer på de praktiske evner nødvendige i den professionelle verden samt undervisningen i de etablerede skuespilsteknikker, har resulteret i et højt antal dimittender med karrierer inden for film- og teaterindustrien.
I 2023 overtog skuespiller Malene Beltoft Olsen stafetten som kunstnerisk leder. Malene har været tilknytte skolen i mange år og er derfor et super godt mix af fornyelse men også forståelse for hvor skolen kommer fra. (læs mere om Malene under punktet Om/administrationen)
Malene er stadig aktiv med sin skuespillerkarriere, ligesom de fleste af skolens øvrige undervisere. Dette er en stor force, da det er kontakt og netværksskabende imellem skolen og branchen.
I 2022 blev vores 3 årig uddannelse niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 6 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er bachelor- og diplomuddannelser indplaceret på niveau 6.
Det gør bl.a. at elever optjener vejledende ECTS point som kan bruges til meritansøgning.
Men akkrediteringen betyder også, at man som elev, er sikker på kvaliteten i undervisningen. En skole der er akkrediteret, lever nemlig op til statslige krav på mange områder. Heriblandt høj kvalitet af både undervisere, pensum og succesrate for, om elever får brancherelateret arbejde efter endt uddannelse.

KFTS er den ældste, største, og mest respekterede selvstændige skuespillerskole i Danmark. Med sin unikke blandning af solid undervisning i skuespil og Coaching, betragtes skolen som værende et godt alternativ til Den Danske Scenekunstskole.