Life Coaching

EN Unik coaching tilgang er hjørnestenen i vores uddannelse

DET UNIKKE VED KFTS

Vi er meget stolte af dette særpræg ved KFTS. Vi betragter vores Life Coaching program som en særdeles vigtig del af skuespilleruddannelsen og læringsmålene på KFTS. Som en sidegevinst, er erfaringen også, at Life Coaching programmet har en positiv indvirkning på privatlivet.

Elevernes evne til at lære
Vi ønsker at vores elever dyrker deres nysgerrighed for at forstærke deres kapacitet til at absorbere undervisningen. Vi ønsker at de eksperimenterer med nederlag og succeser så de har mod på at være uperfekte. Og vi ønsker at de vil evaluere egne fremskridt med ærlighed og integritet. Vores mål er at give vores elever de bedste muligheder for succes igennem deres undervisning. Jo bedre eleven lærer, jo stærkere bliver deres kompetencer når de afslutter uddannelsen.

Elvernes professionalisme
At arbejde som skuespiller er at arbejde som selvstændig. Når vores elever træder ind i det kunstneriske miljø, ønsker vi at de ved lige præcis hvad der ønskes af dem. Vores mål er at de er opmærksomme på egne begrænsninger og blinde vinkler samt at guide dem til at give slip på alt, der kan forhindre dem i at være pålidelige kollegaer, komme til tiden, eller være respektfulde overfor teatret eller filmholdet. Vi ønsker at vores elever er opmærksomme på sig selv som professionelle skuespillere, og derved kan finde succes i industrien.

Elevernes mentale helbred
Vores kollektive mentale helbred, især de yngre generationers, befinder sig ved et vigtigt vendepunkt. At forfølge en karriere inden for kunst og kultur kræver stor formåen og balance mellem mange praktiske evner og tekniske skuespilsevner. Vores mål er at vise hvordan man opbygger stærke vaner i at træffe sunde valg, der giver eleverne mulighed for at trives i kulturverdenen. Vi leverer konkrete, ukomplicerede metoder til håndteringen af hverdagslivet som skuespiller samt muligheden for at øve metoderne på skolen. Vores elever skal kunne tro på sig selv trods industriens usunde udspil og vide hvordan man sætter grænser på en måde, der beskytter deres energi, samt glæden de oplever ved at spille skuespil.

Bodyweather
Bodyweather er en metode, som forbinder kroppen med sindet gennem verbal diskussion, fysiske øvelser, og sensoriske øvelser. Træningen udvikler en stærk kinæstetisk kapacitet samt en stærk mental disciplin. Metoden blev udviklet af den japanske danser og skuespiller Min Tanaka.

Vores Life Coaching program, som er helt unikt for KFTS, er udviklet til at fungere i samspil med skuespilleruddannelsen, og den bruges til at opbygge selvtilliden, troværdigheden, og de praktiske evner nødvendige for at kunne begå sig kompetent i det professionelle miljø kulturbranchen medfører.
Således er KFTS’ Life Coaching program en metodisk hjørnesten i elevernes kunstnerisk integritet, nysgerrighed, og selvtillid.

Programmet understøttes af 3 metodiske tilgange:

Nutidig Life Coaching
Denne tilgang stammer fra årtier af undersøgelser i social psykologi, klinisk psykologi og professionel coaching. Gennem en sikker og enkelt anvendelse af selvbevidsthed og udviklingsøvelser, får eleverne klar og tydelig tilgang til egne ønsker og retning i livet.

NLP eller Neuro Linguistic Programming
NLP benyttes til undersøgelsen af hvordan skuespilleren kan bruge sprog til at skabe en personlig opmærksomhed samt en stærkere forestillingsevne. Gennem bruges af NLP diskuterer vi tanker, sprog, og opførelsesmønstre som passer til elevens ønsker og mål.

Den Sokratiske Metode
Den Sokratiske Metode læres gennem argumenterende dialog mellem underviser og elever, hvor spørgsmål stilles og besvares for at styrke kristisk tænkning. Målet er at opdage idéer og underliggende forudsætninger i skuespil og performances.