Om KFTS

Bag om Københavns Film & Teaterskole

OM KFTS

KFTS er den største og ledende, og med sine 30 år på bagen, den ældste af de privatdrevne teaterskoler i Danmark.
Vores uddannelser er alle på højt niveau, vores 3 årig uddannelse er endda niveauvurderet på høje med en bachelor uddannelse (læs mere på forsiden)

Fysisk holder KFTS hjemme i det højtpulserende Nørrebro i København, hvor vi råder over ca 700 m2 egne lokaler som består af øvelokaler/sale, en café og endda vores helt egen teatersal, “Black Stage”

Offentlig transport er lige om hjørnet. Metrostationen “Nuuks Plads” (Jagtvej) få hundrede meter væk.

KFTS har en søsterskole, Københavns Ballet Akademi (balletskole.dk), som bruger salene om eftermiddagen. Udnyttelsen af lokalerne er med til at holde elevbetalingerne nede.

Selvom KFTS er en dybt professionel skole, er der også plads til mindre erfarne elever på vores “SGS – SkuespillerGrundskolen”
Her kan man prøve sig selv af. Måske tage et sabbat år her, og lære en masse personlige skills og blive mere afklaret med sin fremtid.

Internationale elever har deres egen linie som dog i et vist omfang følger 1. året på den 3. årig skuespilleruddannelse.
De internationale elever er med til at give skolen et stærkt internationalt præg og miljø i det daglige.

KFTS har en stærk ånd. Og det sociale er vigtigt for os. Vi dyrker ikke rivalisering imellem elever men derimod samarbejde, trivsel, glæde og professionalisme.

MANGFOLDIGHEDSERKLÆRING

KFTS omfavner det mangfoldige miljø og fokuserer på et inkluderende fælleskab for både elever og undervisere. Vi anerkender autonomien og mangfoldigheden i dens mange former f.eks race, køn og religion, og ynder at skabe et trygt rum, hvor alle har ret til et autentisk selv.

KFTS ved at vi lever og arbejder i et globaliseret samfund, og at vores elever lærer bedst i et miljø, som anerkender mangfoldigheden i meninger og baggrunde. Alle på KFTS er medansvarlige for at skabe, vedligeholde og udvikle et miljø hvor forskelligheder fejres, lighed er selvsagt og inklusion praktiseres.

På KFTS finder man kønsneutrale faciliteter samt en opmærksomhed på individualitet og identitet i klasseværelset. Vi vedligeholder den mentale sundhed hos vores elever gennem et fokus på neurodiversitet og en respekt for personlige grænser ift. fysisk tæthed samt unødvendig nøgenhed. Vi opfordrer eleverne til at fortælle os om deres bekymringer hvis de føler sig utrygge pga. en anden elev, lærer eller medarbejder og dermed er vi behjælpelige i løsningen af ethvert problem. Det er vores mission at udvikle mangfoldigheden på skolen og fortsat at evaluere vores fremskridt for at sikre effektiviteten i vores initiativer.