SKUESPILLER UDDANNELSE

Vores 3 årige uddannelse er en stærk professionel forløb for dig som ønsker at blive professionel skuespiller. Uddannelsen er på ingen måder en forskole til Statens Teaterskole, men derimod et fuldt, sidestillet alternativ til statskolerne. Uddannelsen udbygger systematisk dit talent, dine evner og din karrierebevidsthed gennem alle tre år.

Efter endt uddannelse vil du besidde et stærkt teknisk og kunstnerisk fundament som skuespiller og være klar og kompetent til at starte i skuespillerfaget med bevidstheden om, at du kan stå på egne ben inden for både klassiske og moderne teater-, film- eller TV-produktioner.

Som noget ret unikt hos os er coaching en meget integreret del af undervisningen på alle 3 årgange. Coachingen er ikke at forstå som terapi, men som faglig og personlig coaching i forbindelse med uddannelsen/skuespilfaget. Vores kombination af performance og coaching er et af de mest nyskabende elementer i uddannelse af skuespillere. Denne tilgang gør det muligt at opnå større kunstnerisk og personlig udvikling og dermed får du et større scenisk nærvær og dybde i de karakterer du skaber. Coachingen forestås af professionelle, erfarne og akkrediterede coaches som er tilknyttet skolen. Coachingarbejdet følger en progression, på samme måde som det skuespiltekniske arbejde, sådan at du i takt med din dygtiggørelse også udfordres mere.

I løbet af undervisningen bliver du udfordret og inspireret og møder bl.a. følgende fag: kamerateknik, improvisation, dans, fysisk teater, stagefight/stunt, audition-træning, stemmetræning, sang, musical- og kabaretteater, tekstforståelse, speak, og personlig coaching. Alle underviserne på skolen er professionelt udøvende kunstnere, som ikke bare deler deres fag, men også deres faglige erfaringer med dig.

På Københavns Film & Teaterskole tror vi på, at det ikke er nok en med én enkel teknik. Der bliver stillet store krav til skuespillere i dag og én bestem teknik kan ikke gøre det.  Som skuespiller har du brug for din værktøjskasse og den sørger vi for bliver fyldt op med teknikker, tilgange og metoder, som du også selv kan sætte dit præg på og derved gøre dit udtryk personligt og autentisk.

Selvom uddannelse er på 3 år, kan man nøjes med at tage 1. år og se det som et afklarings år. Og finder du ud af at du ikke skal være professionel skuespiller, vil du gå videre i livet med en stærk ballast som du kan bruge i mange af livets aspekter.

Første år Professionel Skuespiller

Det første år er fordelt på syv moduler spredt over fem semestre. De er alle kombineret i en praktisk, skabende og akademisk tilgang. Disse moduler giver dig et bredt indblik i faget og i livet som potentiel skuespiller. Der fokuseres på udviklingen af en stærk krop, stemme og kendskabet til dig selv samtidig med et stærkt og personligt udtryk.

Moduler:

 • Dans, krop og bevægelse
 • Stage fight/stunt, klovneri og cabaret
 • Stemme, sang og tekstforståelse
 • Moderne Method Acting (optræden på scene og foran kamera)
 • Kreativitet og planlægning
 • Coaching
 • Teaterhistorie

Det første år er non-stop, kompromisløst, inspirerende og sjovt. Du vil stå overfor mange udfordringer – lige fra cabaret- og teaterarbejde til KFTS’ årlige forestilling i samarbejde med Kulturnatten, som er uden stop i seks timer. Der vil ud over det være korte praktikantophold på teatre og i organisationer indenfor film- og teaterverdenen.

Dit coachingforløb er centreret omkring dig selv som individ og i gruppen. Det gør det muligt for dig at se fremad, udforske dig selv og blive bevidst om dit potentiale og på den måde udnytte det på bedste vis og derved få det maximale ud af din uddannelse.

Andet år Professionel Skuespiller

Andet året består af seks moduler og giver et dybere og grundigere studie af at optræde som skuespiller i film og i teater. Du vil gå i dybden med græske klassikere, Shakespeare, postdramatisk teater og moderne europæisk samt dansk dramatik. Din stemme, krop og evner som skuespiller harmoniseres samtidig med, at du bliver bedre til at tilpasse dig teksten, skuespillet og rollen.

I de sidste to semestre laver du to afsluttende produktioner (en film- og en teaterproduktion). Begge produktioner er offentlige og vises for et publikum, industrien og pressen. Eksterne eksaminatorer (en fra filmverden og to fra teaterverden) ser begge værker og giver individuelle karakterer. Karakterer gives i overensstemmelse med det danske undervisningssystems 7-trins karakterskala.

Moduler:

 • Klassisk teater
 • Moderne teater og film
 • Udvidet dans, krop og bevægelse
 • Bag scenen: kursus i at skrive, lys- og lydteknik
 • Teater- og filmhistorie

På andet år tillægges der i høj grad vægt på produktion. Det betyder, at du følger hele processen af, hvordan alle forestillinger dette år udvælges, indøves, produceres og til sidst bliver opført.

Din coaching bliver mere specifik og skræddersyet til dine behov ved regelmæssige samtaler og diskussioner, som uddyber forbindelsen til både dig selv, gruppen og skuespillerfaget. Du lærer at fokusere og koncentrere din styrke og finde din autentiske kreativitet og bevidsthed.

Tredje år professionel skuespiller

Det sidste år handler om at kanalisere din naturlige, kunstneriske sans i retning mod det bedste karriereforløb. En karriere, hvor du kan have selvtillid, velvidende, at du er en veluddannet skuespiller i stand til at påtage dig de mest krævende roller inden for både teater og film. Alle dine elementer sammenføjes: evner, passion, networking og forretningssans. Du modtager detaljeret undervisning i hvordan du skal søge midler til dine selvstændige projekter og hvordan du skal netværke.

I de to sidste semestre laver du en afsluttende filmproduktion og en afsluttende teaterproduktion. Begge produktioner er offentlige og vises for et publikum, industrien og pressen. Eksterne eksaminatorer (en fra filmverden og to fra teaterverden) ser begge værker og giver individuelle karakterer. Karakterer gives i overensstemmelse med det danske undervisningssystems 7-trins karakterskala. Afslutningsvis vil der være en diplomoverrækkelse og en gallafest.

Moduler:

 • Skuespillerens eget arbejde
 • Praktik
 • Afsluttende filmproduktion
 • Afsluttende teaterproduktion
 • Essay i Teater- og filmhistorie
 • Networking, finansiering og karriere

Praktikken er et vigtigt element i det afsluttende år. I de forgangne år har eleverne været i praktik på teatre og hos filmselskaber i Danmark, Skandinavien, Europa, Afrika og USA. Du står selv for at finde et praktiksted og du forberedes hertil i slutningen af andet år.

Din coaching på dette trin foregår udelukkende individuelt. Du har møder med skolens stab, som rådgiver og arbejder med dig om fremtidige muligheder indenfor film og teater.

Økonomi og det praktiske

Undervisningen foregår på hverdage i dagtimerne på Nørrebro, København, normalt i tidsrummet 10.00-15.30.

Skoleåret starter primo september og slutter primo juni.

Hver år koster 49.900,00 kr.

Dette inkluderer cirka 25 timer pr. uge, 33 uger i alt, undervisning fire dage om ugen.

Den eneste måde at blive skuespillerelev på skolen er at deltage i en optagelsesprøve.

Læs mere om optagelseprøve her